صفحه اصلی/گالری/بازدید سفیر استرالیا و هیئت همراه
List بازدید سفیر استرالیا و هیئت همراه

پیام سفیر محترم کشور استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما

پیام سفیر محترم کشور استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
پیام مسئول تجارت سفارت استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما

پیام مسئول تجارت سفارت استرالیا در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
بازدید کنندگان و میزبانان شرکت زرآزما

بازدید کنندگان و میزبانان شرکت زرآزما
سفیر محترم استرالیا جناب ایان بیگز

سفیر محترم استرالیا جناب ایان بیگز
جلسه بازدید کنندگان و مدیران شرکت زرآزما

جلسه بازدید کنندگان و مدیران شرکت زرآزما
اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما

اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
بازدید از آزمایشگاه زرآزما

بازدید از آزمایشگاه زرآزما
سفیر و مسئول بازرگانی سفارت استرالیا

سفیر و مسئول بازرگانی سفارت استرالیا
بازدید اعضای سفارت استرالیا از بخش فایر اسی

بازدید اعضای سفارت استرالیا از بخش فایر اسی
بازدید سفیر استرالیا از آزمایشگاه زرآزما

بازدید سفیر استرالیا از آزمایشگاه زرآزما
بازدید از بخش دستگاهی زرآزما

بازدید از بخش دستگاهی زرآزما
بازدید از بخش دستگاهی زرآزما

بازدید از بخش دستگاهی زرآزما
بازدید از بخش فایر اسی آزمایشگاه زرآزما

بازدید از بخش فایر اسی آزمایشگاه زرآزما
از اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران

از اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران
جناب آقای لینو استرنجیس مسئول بازرگانی سفارت استرالیا در ایران

جناب آقای لینو استرنجیس مسئول بازرگانی سفارت استرالیا در ایران
جناب آقای ایان بیگز سفیر محترم استرالیا در ایران

جناب آقای ایان بیگز سفیر محترم استرالیا در ایران
جناب آقای برد ویسون سهامدار استرالیایی شرکت زرآزما

جناب آقای برد ویسون سهامدار استرالیایی شرکت زرآزما
اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما

اعضای محترم سفارت استرالیا در ایران در بازدید از آزمایشگاه زرآزما
جناب آقای مهندس مهدی شکوریان عضو هیئت مدیره شرکت زرآزما و ریئس هیئت مدیره شعب زرآزما در کشور

جناب آقای مهندس مهدی شکوریان عضو هیئت مدیره شرکت زرآزما و ریئس هیئت مدیره شعب زرآزما در کشور
جناب آقای مهندس اجاقی نائیت رئیس محترم هیئت مدیره شرکت زرآزما

جناب آقای مهندس اجاقی نائیت رئیس محترم هیئت مدیره شرکت زرآزما
دکتر مومن زاده ریاست محترم هیئت مدیره شرکت زرآزما

دکتر مومن زاده ریاست محترم هیئت مدیره شرکت زرآزما
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت زر آزما می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت از پارسیان مهر