banner
نقشه سایت
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse <span class="node-text">درباره ما</span>درباره ما
تاریخچه زرآزما
مدیریت کنترل و کیفیت
هئیت مدیره و مدیر عامل
شرکت های همکار
فرصتهای شغلی
فرم شکایات و انتقادات
تماس با ما
Collapse <span class="node-text">خدمات آنالیز</span>خدمات آنالیز
جدول تناوبی عناصر و متدها
نحوه ارسال نمونه
روش راستی آزمایی و اعتبارسنجی داده های آنالیزی
آماده سازی نمونه
آنالیز فلزات گرانبها
آنالیز مولتی المنت ICP-OES
پکیج طلایی AFMS
آنالیز نمونه های زیست محیطی ICP-MS
آنالیز عناصر نادر خاکی
آزمایشگاه محیط زیست- پارامترهای فیزیک و شیمیایی
آنالیز نمونه های پر عیار
آنالیز مس اکسیدی
آنالیز اکسید های اصلی
آنالیز شیمی تر
مطالعات کانی سنگین
مطالعات مینرالوگرافی و پتروگرافی
مقالات-
مقالات علمی
Collapse <span class="node-text">چند رسانه ای</span>چند رسانه ای
Collapse <span class="node-text">گالری تصاویر</span>گالری تصاویر
گواهینامه ها
تقدیرنامه ها
نمایشگاه
بخش های آزمایشگاه
مراسم افتتاحیه آزمایشگاه پرند
بازدید کنندگان زرآزما
بازدید سفیر استرالیا و هیئت همراه
ویدیوها
نتایج مقایسات بین المللی
Collapse <span class="node-text">نمایندگی</span>نمایندگی
نمایندگی داخلی
نمایندگی خارجی
Collapse <span class="node-text">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
سوالات متداول
نظرسنجی
Collapse <span class="node-text">درباره زرآزما</span>درباره زرآزما
تاریخچه زرآزما
مدیریت کنترل کیفیت
هئیت مدیره و مدیر عامل
فرم شکایات و انتقادات
فرصتهای شغلی
اخبار
پرسش و پاسخ
قوانین و مقررات
Collapse <span class="node-text">ممیزی و گواهینامه ها</span>ممیزی و گواهینامه ها
ایزو 17025
ایزو 9001
آزمایشگاه معتمد استاندارد
پروانه پژوهش
Collapse <span class="node-text">بیشتر بدانیم</span>بیشتر بدانیم
نحوه ثبت سفارش و ارسال نمونه
چرا زرآزما ؟
سیستم کنترل کیفیت
نمایندگی ها داخلی
نمایندگی های خارجی
ویدئو های زرآزما
Collapse <span class="node-text">ویدئو ها و نو آوری ها</span>ویدئو ها و نو آوری ها
زرآزما در قاب تصویر
ویدئو بخش آماده سازی
ویدئو بخش فایر اسی
ویدئو بخش مولتی المنت
ویدئو بخش محیط زیست
ویدئو بخش ذوب قلیایی
پکیج طلایی زرآزما
نحوه کنترل داده های آزمایشگاهی
Collapse <span class="node-text">نتیجه مقایسات بین المللی</span>نتیجه مقایسات بین المللی
RP October 2017
RP April 2017
RP October 2016
RR April 2016
RR October 2015
RR April 2015
RR October 2014
RR April 2013
RR October 2013
RR October 2012
RR April 2012
OREAS H3
OREAS 153
OREAS 152a
OREAS 151a
OREAS 68a
OREAS 67a
OREAS 66a
OREAS 65a
EN
سایر خدمات
Collapse <span class="node-text">خدمات</span>خدمات
آنالیز فلزات گرانبها
آنالیز مولتی المنت
آنالیز نمونه های زیست محیطی
آنالیز اکسید های اصلی