banner
نمایندگی داخلی

شعبه زنجان

استان: زنجان
شهر: زنجان
مدیر: علی اوجاقی شیرمرد
تلفن: 09125486583
فکس: 09120794981
آدرس: زنجان، میدان بسیج، بلوار 22 بهمن، سایت کارگاهی، بلوار صنعت، خیابان صنعت 8، خیابان دانش 9 -شماره تماس: 33788982 024، کدپستی: 4516873893

مشتریان محترم غرب و شمال غرب کشور 

جهت تماس با شعبه زنجان می توانید با امور مشتریان به شماره 09120794981 یا مدیرعامل آقای علی اجاقی به شماره 09125486583 تماس حاصل فرمایید.