banner
سایر خدمات
پکیج طلایی AFMS

پکیج طلایی AFMS


شرکت زرآزما در راستای تمرکز بر مشتری مداری و به منظور ارتقا کیفیت نتایج ارائه شده، سرویس جدیدی را به شرح ذیل شناسایی نمود:

از آنجا که پکیج ICP-MS آزمایشگاه زرآزما شامل 57 عنصر بوده و در این روش محدودیت گزارش حد بالا تا محدوده 3% و برای برخی عناصر ماژور نهایتا 10% همواره وجود داشت لذا، واحد تحقیق و توسعه زرآزما به پکیج جدیدی از گزارش اندیشید که در آن محدودیت های فوق رفع گردد به صورتیکه غلظت تمامی عناصر تا 100% قابل گزارش باشد و سیلیس هم در آن شناسایی شود. در این مطالعات و تحقیقات شرکت زرآزما با همت تیم فنی خود موفق به توسعه روش جدیدی شده که این کار بزرگ برای اولین بار انجام گرفته و برگ زرین دیگری در سوابق حرفه ای آزمایشگاه زرآزما افزوده است. در پکیج طلایی AFMS عناصر ذیل گزارش می گردد: