banner
سایر خدمات
آماده سازی نمونه

آماده سازی نمونه

فرایند آماده سازی نمونه بکار گرفته شده در زرآزما، جهت به حداقل رساندن سایز و همگن سازی نمونه با تبغیت از پروتکل های استاندارد نمونه برداری و رعایت اصل پرهیز از آلودگی می باشد. استفاده از سیستم جاذب گرد و غبار(Collector Dust) و مواد ساینده خنثی(Barren Abrasive Material) از پارامترهای موثر پرهیز از آلودگی، جهت آماده سازی نمونه با کیفیت استاندارد در این بخش می باشد.

در فرایند آماده سازی، نمونه پس از ورود به آزمایشگاه ابتدا خشك میشود ، سپس در صورت نیاز با استفاده از سنگ شكن های فکی (Jaw Crusher) تا ابعاد کمتر از 4 میلی متر خردایش شده و در آسیاب دیسکی تا سایز 75 ميكرون(200 مش) نرمایش میگردد. پس از نرمايش نمونه، هاون با استفاده از مواد ساینده پاکسازی می گردد. پودر حاصل از مرحله نرمایش به دو بخش تقسیم میشود. یک بخش جهت تجزیه نمونه و دیگری جهت بایگانی بسته بندی میشود که بمدت سه ماه در آزمایشگاه نگهداری میشود.


مراحل مختلف آماده سازی و تجزیه نمونه به شرح زیر است:
 • مرتب کردن(Sorting):

  در ابتدا نمونه های ارسالی بر اساس شماره هایشان مرتب میشوند، تا کنترل نمونه در تمامی بخش های آزمایشگاه با دقت و سرعت انجام گیرد.

 • خشك کردن(Drying):

  نمونه های خیس و نمدار با استفاده از آون آزمایشگاهی و تا حرارت ماکزیمم 120 درجه سانتیگراد خشک میشوند. نمونه های خاک و رسوب آبراهه ای در دمای کمتری بایستی خشک شوند.

 • خردایش(Crushing):

  نمونه های سنگی و درشت دانه، نیاز به خردایش دارند تا سایز آنها قبل از نرمایش به مقدار مطلوب(کمتر از 4 میلی متر) برسد. این فرایند با بکارگیری سنگ شکن فکی صورت می گیرد.

 • تقسیم کردن(Splitting):

  نمونه های سنگی حجیم پس از فرایند خردایش و نمونه های خاک و رسوب قبل از نرمایش، جهت دستیابی به نمونه معرف و تبدیل به حجم کمتر تقسیم می گردند. این فرایند در زرآزما توسط تقسیم کن دوار(Rotary Splitter) و یا تقسیم کن شانه ای (Riffle Splitter) انجام میشود.

 • نرمایش(Pulverizing):

  در این مرحله، نمونه معرف برداشت شده با استفاده از هاونهای دیسکی استیل با عیار کروم پایین(Low Chrome Steel) نرمایش می گردد، بطوریکه 85% حجم نمونه بایستی از الک 200 مش(75 میکرون) عبور نماید.

 • بایگانی نمونه(Sample Storage):

  باقیمانده نمونه های خردایشی(Bulk Samples) یکماه پس از دریافت نمونه معدوم و یا در صورت درخواست به مشتری عودت می گردد. نمونه های بایگانی پودری تا مدت زمان 6 ماه پس از ارسال نتایج در آزمایشگاه بصورت رایگان نگهداری می شوند و پس از آن در صورت تمایل مشتری به نگهداری نمونه بمدت طولانی تر در آزمایشگاه، هزینه نگهداری بصورت ماهانه برای مشتری شارژ خواهد گردید.

فلوچارت آماده سازی نمونه در شکل زیر به اختصار مشخص شده است

FOC: Free Of Charge