banner
سایر خدمات
  • صفحه اصلی
  • سایر خدمات
  • آنالیز عناصر خاکی نادر(Rare-Earth Elements)
آنالیز عناصر خاکی نادر(Rare-Earth Elements)

آنالیز عناصر خاکی نادر(Rare-Earth Elements)

عناصر REE بالنسبه دیرگداز(Refractory Elements) هستند و نیاز به روشهای استخراج قوی تری دارند. انحلال این عناصر با استفاده از روش آنالیز مولتی اسید و بکارگیری Microwave Digest انجام میشود. سپس محلول نهایی با استفاده از دستگاه ICP-MS تجزیه می گردد.