banner
آنالیز فلزات گرانبها
  • صفحه اصلی
  • خدمات
  • آنالیز فلزات گرانبها
  • روش فایر اسی(Fire Assay)
روش فایر اسی(Fire Assay)

روش فایر اسی(Fire Assay)

شرکت زرآزما نمونه های اکتشافی و مینرالیزه را برای عناصر طلا ، پلاتین و پالادیوم به روش فایر اسی تجزیه می نماید. فایر اسی در اصل روش تجزیه طلا با بازیابی کامل است(Total Recovery). در این روش تجزیه، 30 گرم از نمونه تا دمای 1100 درجه سانتی گراد ذوب می شود. در این حالت طلا و فلزات گرانبها مشتمل بر پلاتین و پالادیوم از سرباره جدا شده و جذب ملغمه سربی می گردد. سرب در مرحله کوپلاسیون حذف و فلزات گرانبها در ملغمه نقره ای جدا می شود. در پایان ملغمه نقره ای با استفاده از آکوارجیا محلول سازی شده و با استفاده از ICP یا اتمیک خوانش می گردد. فایر اسی کما کان بهترین روش آنالیز کمی طلا در دنیا به حساب می آید. ذکراین نکته ضروری است که برخی فلزات پایه با عیار متوسط تا بالا همانند کرومیت، سولفیدهای فلزی، سلنیدها و تلوریدها ممکن است در این روش مزاحمت ایجاد کنند و بازیابی طلا را کاهش دهند. در صورت اطلاع آزمایشگاه از وجود کانیهای فوق در نمونه، میتوان با تغییر دراجزا متشکله کمک ذوب و افزایش نسبت فلاکس به نمونه درصد بازیابی را افزایش داد. در بیشتر مواقع کاهش وزن نمونه می تواند باعث آزادسازی درصد بیشتری از فلزات پایه، بویژه در موارد مذکور گردد. بکارگیری کمک ذوب و مواد اولیه با کیفیت بالا(محصول کشور استرالیا) در زرآزما باعث افزایش بازیابی(Recovery) و کیفیت نتایج طلا شده است. اندازه گیری عیار فلزات گرانبها بسته به میزان غلظت آن در نمونه توسط دستگاه ICP-OES و یا AAS انجام می شود.