banner
سایر خدمات
نحوه ارسال نمونه

نحوه ارسال نمونه

درخواست کننده گرامی جهت ارسال نمونه به شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما پروسه ذیل را در نظر داشته باشید :

1.ارسال نمونه توسط شرکت ها : یک نامه درخواست انجام آنالیز روی سربرگ شرکت که در بردارنده اطلاعاتی نظیر "تعداد نمونه ها"، "کد نمونه ها"، "آنالیز درخواستی درخواست کننده " باشد به همراه نمونه ها برای شرکت زرآزما ارسال فرمایید، شایان ذکر است که نمونه هایی که فاقد نامه در خواست باشند تا زمان اخذ درخواست کتبی درخواست کننده در واحد پذیرش باقی می مانند و به آزمایشگاه ارسال نخواهند شد . شرکت هایی که برای اولین بار میخواهند از خدمات زرآزما استفاده کنند می بایست" کداقتصادی شرکت"، "شماره ثبت"، "شناسه ملی" شرکت خود را جهت صدور فاکتور در نامه درخواست خود ذکر نمایند .
پس از ثبت درخواست درخواست کننده در واحد پذیرش نمونه و دفتر فروش شرکت شماره پرونده ای به صورت "97ZR-XXXX" که چهار رقم X آن نشان شماره پرونده درخواست کننده می باشد جهت پیگیری نتایج و ارتباط با واحد فروش به درخواست کننده داده میشود، سپس پیش فاکتور صادر و بدست درخواست کننده می رسد، درخواست کننده پس از پرداخت وجه می بایست آن را به واحد فروش شرکت اطلاع دهد یا فیش واریزی را برای شماره تماس 44048367 فکس نموده و یا با تماس با کارشناس مربوطه خود اطلاعاتی شامل "شماره پیگیری"، "شماره پرونده"، "تاریخ واریز"، "مبلغ"،"نام واریز کننده و شرکت مربوطه" را به همکاران بخش فروش اطلاع رسانی نماید .
پس از آماده شدن نتایج آنالیز درخواست کننده، نتایج از طریق " آدرس ایمیل" یا "شماره فکس" اعلامی در سربرگ شرکت یا در متن نامه برای درخواست کننده ارسال میگردد، شایان ذکر است که از ارائه نتایج آنالیز به اشخاصی غیر از افرادی که کتبا توسط شرکت مربوطه اعلام گردیده، خودداری می گردد .
فاکتور خدمت انجام گرفته پس از اتمام کار آنالیز صادر می گردد و درخواست کننده می تواند با هماهنگی با واحد مالی شرکت برای دریافت فاکتور حضورا به دفتر زرآزما مراجعه نموده و یا جهت ارسال نتایج با پست یا سایر روش های مرسوم با همکاران امور مالی شرکت هماهنگی نماید .

2.ارسال نمونه توسط اشخاص : نامه در خواست آنالیز درخواست کننده در یک برگه A4 کتبا که در بردارنده اطلاعاتی نظیر "تعداد نمونه ها"، "کد نمونه ها"، "آنالیز درخواستی درخواست کننده" " اطلاعات کامل ارتباطی درخواست کننده شامل: نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره ثابت، شماره همراه، آدرس ایمیل، آدرس پستی، کد پستی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل " باشد به همراه نمونه ها برای شرکت زرآزما ارسال فرمایید، شایان ذکر است که نمونه هایی که فاقد نامه در خواست باشند تا زمان اخذ درخواست کتبی درخواست کننده در واحد پذیرش باقی می ماند و به آزمایشگاه ارسال نخواهد شد .
پس از ثبت درخواست درخواست کننده در واحد پذیرش نمونه و دفتر فروش شرکت شماره پرونده ای به صورت "97ZR-XXXX" که چهار رقم X آن نشان شماره پرونده درخواست کننده می باشد جهت پیگیری نتایج و ارتباط با واحد فروش به درخواست کننده داده میشود، سپس پیش فاکتور صادر و بدست درخواست کننده می رسد، درخواست کننده پس از پرداخت وجه می بایست آن را به واحد فروش شرکت اطلاع دهد یا فیش واریزی را برای شماره تماس 44048367 فکس نموده و یا با تماس با کارشناس مربوطه خود اطلاعاتی شامل "شماره پیگیری"، "شماره پرونده"، "تاریخ واریز"، "مبلغ"،"نام واریز کننده و شرکت مربوطه" را به همکاران بخش فروش اطلاع رسانی نماید .
پس از آماده شدن نتایج آنالیز درخواست کننده، نتایج از طریق " آدرس ایمیل" یا "شماره فکس" اعلامی در در متن نامه درخواست برای درخواست کننده ارسال میگردد، شایان ذکر است که از ارائه نتایج آنالیز به اشخاصی غیر از افرادی که کتبا توسط شرکت مربوطه اعلام گردیده، خودداری می گردد .
فاکتور خدمت انجام گرفته پس از اتمام کار آنالیز صادر می گردد و درخواست کننده می تواند با هماهنگی با واحد مالی شرکت برای دریافت فاکتور حضورا به دفتر زرآزما مراجعه نموده و یا جهت ارسال نتایج و فاکتور با پست یا سایر روش های مرسوم با همکاران امور مالی شرکت هماهنگی نماید .


شماره کارت شرکت زرآزما جهت پرداخت فاکتور نزد بانک پاسارگاد " 3712 0002 2919 5022" بنام شرکت زرآزما یا شماره حساب پاسارگاد "297.8100.10435356.1 یا بانک ملت " 32536925/88" بنام شرکت زرآزما می باشد .

ساعت کاری شرکت هر روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 5 بعد ازظهر و روزهای پنج شنبه از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر می باشد .

نمونه نامه درخواست آنالیز برای اشخاص حقیقی در فایل زیر قابل دانلود است ، شرکت ها(اشخاص حقوقی) می بایست روی سربرگ شرکت در خواست آنالیز خود را ارسال نمایند:

Request Form .pdf