آهن اسفنجی
نوع فایلدانلوداندازه
icon Sponge Iron 590.94 KB
پنل آموزشی کنترل کیفیت داده های آزمایشگاه
نوع فایلدانلوداندازه
icon QC 1.33 MB
هماتیت و مگنتیت
نوع فایلدانلوداندازه
icon Magnetite & Hematite 546.67 KB
icon فرمول محسباتی اکسل 9.15 KB
آنالیز عناصر همراه
نوع فایلدانلوداندازه
icon آنالیز سریع عناصر اصلی 998.87 KB
نحوه کنترل داده های آزمایشگاهی توسط مشتریان
نوع فایلدانلوداندازه
icon QC paper 1.03 MB
آنالیز اکسیدهای اصلی
ژئوترمیک
نوع فایلدانلوداندازه
icon Geothermics 479.6 KB